7 tips til en bedre tekst

Her er 7 tips til hvordan du kan forbedre språk og innhold i en tekst :

1)  Skriv muntlig.
Les teksten høyt og merk deg hvor det stopper opp eller blir for langt.

2)  Lag korte setninger
Setningen over (punkt 1) er kanskje litt for lang – i hvert fall for webtekst?

3)  Pass på at du ikke gjentar det samme ordet for ofte.
Finn synonymer eller skriv om.

4) Si en ting om gangen.
Kan virke som en selvfølge, men dobbeltsjekk likevel at du bare snakker om en ting i samme setning og holder deg innenfor samme tema i et avsnitt.

5) Vær konkret
Bruk konkrete eksempler og ikke alt for runde formuleringer

6)  Stryk det som strengt tatt ikke hører hjemme i teksten.
Hvis du må fjerne noe du er fornøyd med å ha skrevet, kan du klippe ut og lime inn i et annet dokument til senere bruk.

7) Sjekk om du har skrevet enkelt ved å Lixe teksten. *
Ganske moro. Fant ikke noen norsk versjon, men fungerer fint å måle norsk tekst på den svenske varianten.

* Denne teksten har en Lesbarhetsindex på 31 – noe som skal passe for «lättläst, skönlitteratur, populärtidningar»

Lykke til!