Hva er et plott?

Et plott kan veldig kort beskrives som fortellingens skjelett. Vi kan også kalle det en plan.

James Scott Bell har skrevet en veldig bra bok som heter «Plot & Structure». Der snakker han om LOCK (Lead, Object, Character og Knockout) K´en skal symbolisere en skikkelig bra slutt.

Jeg har laget mitt eget huskeord – eller det vil si at jeg har to versjoner. Den ene er HOMS eller POMS som jeg også kaller det – spesielt når jeg skal formidle dette til ungdomskole-elever for ikke å ta bort oppmerksomheten fra den egentlige saken. Les videre om HOMS her.